Mötesbokning och kundtillväxt

Vi sätter dig i kontakt med de potentiella kunder du behöver för att uppnå tillväxt.

I 20 år har vi kontinuerligt vidareutvecklat vår egna metod för mötesbokning ochandra tjänster som säkrar att du som kund ska få kvalitativa och flersäljmöjligheter.

Inte bara mõtesbokning
Se vilka andra samtalstjänster vi bistår med

Så jobbar vi för att säkra bra möten

Ikon

Förberedelser

Vi definierar målgruppen tillsammans och samlar in data om beslutsfattare innan vi startar ringaktiviteten.

Leads: Processen att generera säljmöjligheter och leads är nu igång, och blir systematiserad genom gemensamma rutiner.
Ikon

Bokning av möten

Vi börjar försiktigt, gör testsamtal, ger dig feedback och justerar om det behövs – Allt för att maximera din budget.

Vi håller dig uppdaterad. Du kan enkelt följa jobbet vi gör inhouse, du får en daglig rapport från projektledaren.
Ikon

Uppföljning

Efter våra mötesbokare har bokat möten och genererat leads, fortsätter vi stötta er med uppföljningen. Vi erbjuderrådgivning baserat på det ni har av digitala verktyg för fortsatta framsteg. Vi vet att kontinuitet i aktiviteten ger bättre resultat över tid.

Kom igång med att utöka din kundbas idag!

Kontakta oss